چین بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و به نظر می‌رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند. طی ماه‌های اخیر چین به لطف اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه روی سرمایه از خروج منابع ارزی به خارج از این کشور تا حد زیادی جلوگیری کرده بود. تا پایان این ماه چین ۳۷/ ۱۴۴میلیارد دلار ذخایر طلا نیز داشته که در مقایسه با ماه قبل ۴/ ۱۸میلیارد دلار بیشتر شده است.