به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان اجباری بزرگ‌ترین گروه بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی هستند که مطابق با قانون کار و قانون تامین‌اجتماعی و در اجرای تعهدات قانونی کارفرمایان از خدمات تامین‌اجتماعی برخوردار شده‌اند. تا پایان سال ۹۹ تعداد بیمه‌شدگان اجباری به ۱۰ میلیون و ۷۸ هزار نفر رسیده‌است.

بقیه بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی براساس سایر قوانین و مقررات و تمهیدات اجرایی تحت پوشش این سازمان قرار گرفته‌اند. بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد در بین بیمه‌شدگان غیراجباری بالاترین آمار را دارند و تعداد آنان به بیش از یک میلیون و ۱۸۶ هزار نفر می‌رسد.

بیمه‌شدگان اختیاری با جمعیت ۷۲۳ هزار نفری گروه دیگری از بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی هستند که عمدتا پس از خارج شدن از شمول مقررات بیمه اجباری، پرداخت حق بیمه را به صورت اختیاری ادامه می‌دهند.

به جز سه گروه بیمه‌شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد و اختیاری؛ سایر اقشار تحت پوشش تامین‌اجتماعی براساس قوانین و مقررات خاص و عمدتا با برخورداری از قوانین حمایتی تحت پوشش این سازمان قرار گرفته‌اند.

رانندگان با آمار ۸۹۳ هزار نفر، بافندگان فرش و گلیم با آمار ۲۷۳ هزار نفر، کارگران ساختمانی با آمار ۸۳۶ هزار نفر، کارفرمایان صنفی با آمار ۱۴۳ هزار نفر، بیمه‌شدگان توافقی با آمار ۱۵۹ هزار نفر، باربران با آمار ۴۲ هزار نفر، زنبورداران با آمار ۳ هزار نفر و خادمان مساجد با آمار ۲۸ هزار نفر جزو بیمه‌شدگانی هستند که با قوانین و مقررات خاص و حمایتی تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی قرار دارند. البته توجه به این نکته ضروری است که بخش بزرگی از جمعیت ۱۰ میلیون و ۷۸ هزار نفری بیمه‌شدگان اجباری نیز براساس مقررات مختلف از جمله معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های زیر ۵ نفر از بیمه‌های حمایتی استفاده می‌کنند.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند