همت وزارت نفت برای حفظ محیط‌زیست با افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها

اتصال ۲۰ نیروگاه به شبکه گاز در دولت سیزدهم

تاکنون ۱۰۶ نیروگاه کشور به شبکه گاز طبیعی متصل شده که از این تعداد، ۲۰ نیروگاه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون گازرسانی شده‌است. از سویی، در روزهای ‌گرم سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، برخلاف تجربه‌‌‌‌‌‌های پیش از آن، از انتشار جدول‌‌‌‌‌‌های خاموشی و بی‌‌‌‌‌‌برقی خبری نبود و وزارت نفت و صنعت گاز همراه و همیار وزارت نیرو بودند، به‌‌‌‌‌‌طوری که تابستان پارسال ۹۳درصد سوخت نیروگاه‌ها (با افزایش ۱۶درصدی نسبت به زمان مشابه سال‌۱۴۰۱) از گاز طبیعی تامین شد.

 افزایش ۱۱درصدی گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال‌۱۴۰۲

گازرسانی به نیروگاه‌ها در بسیاری از روزهای سرد سال‌۱۴۰۲ (با اینکه بخش خانگی و تجاری در اولویت است) افزایشی بود و شرکت ملی گاز ایران حتی در مواقعی بیش از تعهد مصوب به نیروگاه‌ها گاز می‌داد که سبب کمک به کاهش آلودگی هوا هم می‌‌‌‌‌‌شد، تا جایی‌که اعلام شد از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا پایان دی‌‌‌‌‌‌ماه نسبت به مدت مشابه سال‌پیش از آن، ۱۴درصد گاز بیشتر به نیروگاه‌ها تحویل شده‌است. سرانجام، مجموع اقدام‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌های دوساله وزارت نفت و صنعت گاز سبب شد پارسال گازرسانی به نیروگاه‌ها ۱۱درصد نسبت به سال‌۱۴۰۱ افزایش داشته‌باشد.