تعویق نشست‌های اوپک

سازوکار جبران تخطی‌‌‌‌ها

کارگروه وزارتی نظارت بر توافق اوپک‌‌‌‌پلاس سوم آوریل (۱۵فروردین‌‌‌‌۱۴۰۳) در پنجاه‌‌‌‌وسومین نشست خود که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن بررسی داده‌های تولید نفت‌خام در ژانویه و فوریه ۲۰۲۴، بر پایبندی کل اعضای اوپک‌‌‌‌پلاس به بیانیه همکاری و سازوکار جبران تخطی‌‌‌‌ها تاکید کرد. این کارگروه بر ادامه نظارت بر پایبندی کشورهای عضو به برنامه کاهش عرضه که تا پایان سال‌۲۰۲۴، مطابق با سی‌‌‌‌وپنجمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک و غیراوپک (ONOMM) در چهارم ژوئن۲۰۲۳ توافق‌شده بود و درعین‌‌‌‌حال کاهش‌‌‌‌ عرضه داوطلبانه شماری از اعضای ائتلاف اوپک‌‌‌‌پلاس که در آوریل۲۰۲۳ و پس از آن نوامبر۲۰۲۳ و فوریه۲۰۲۴ اعلام شد، تاکید کرد. اعضای اوپک‌‌‌‌پلاس از اواخر سال‌۲۰۲۲ به‌منظور حمایت از بازار، همزمان با افزایش تولید ایالات‌‌‌‌متحده و دیگر تولیدکنندگان غیرعضو و نگرانی درباره تقاضای نفت به‌دلیل دست‌وپنجه‌‌‌‌نرم‌‌‌‌کردن اقتصادهای بزرگ جهان با افزایش نرخ بهره بانکی، متعهد شده‌اند درمجموع روزانه ۵‌میلیون بشکه یا حدود ۵درصد از تقاضای روزانه جهانی از تولید خود بکاهند. محاسبات رویترز نشان می‌دهد ارقام کاهش عرضه بالاتر از رقم پیشین، روزانه ۳‌میلیون و ۶۶۰‌هزار بشکه تا پایان سال‌۲۰۲۴ بوده که در مراحل مختلف، از اواخر سال‌۲۰۲۲ اعلام‌شده‌است. محاسبات رویترز نشان می‌دهد با احتساب این مقدار کاهش، مجموع کاهش به ۵‌میلیون و ۸۶۰‌هزار بشکه می‌رسد که معادل حدود ۵.۷درصد تقاضای روزانه جهانی است. منابعی از کشورهایی که به‌صورت داوطلبانه عرضه نفت خود را کاهش می‌دهند، در این ماه به رویترز گفتند احتمال تمدید وجود دارد. اوپک‌‌‌‌پلاس از اواخر سال‌۲۰۲۲ به‌منظور حمایت از بازار، همزمان با افزایش تولید ایالات‌‌‌‌متحده و دیگر تولیدکنندگان غیرعضو و نگرانی درباره تقاضای نفت به‌دلیل دست‌وپنجه‌‌‌‌نرم‌‌‌‌کردن اقتصادهای بزرگ جهان با افزایش نرخ بهره بانکی، طرح کاهش تولید نفت‌خام را اجرا کرده‌است.