افزایش کیفیت محصولات نفتی

به گزارش «شانا» وحیدرضا زیدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد، با اشاره به رتبه نخست وزارت نفت در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌توانیم به فناوری‌های جدیدی در زمینه آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرجع، استانداردهای بالاتر، ایمنی و دیگر موارد مرتبط دست‌یابیم. محمد قنادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مراغه، معاون برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت: کاربردهای فناوری هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی آنقدر زیاد است که نمی‌توان در چند ساعت همه آنها را شرح داد. وی با بیان اینکه تاکنون دستاوردهای خوبی در زمینه استفاده از فناوری هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در بخش‌های مختلف صنعت نفت همچون اکتشاف، چاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیمایی، نشت نفت، چگالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی، صحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی و... انجام شده‌است، افزود: امیدواریم شاهد رونق بیشتر همکاری‌های عمیق بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت نفت در آینده نزدیک باشیم. قنادی ادامه داد: فعالیتی در صنعت نفت کشور وجود ندارد که نتوان آن را با فناوری هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گره زد و این دو صنعت همواره دروازه ورود فناوری‌های نو به کشور بوده‌اند. وی همکاری با شرکت ملی حفاری ایران، شرکت ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دی (شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی) و... در زمینه دستگاه‌های ابزار دقیق را از تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری میان سازمان انرژی اتمی ایران و صنعت نفت برشمرد.