احداث نیروگاه توسط صنایع کمک خواهد کرد‌بار این صنایع از دوش شبکه برداشته شده و شبکه، برق خود را در اختیار بخش خانگی قرار دهد. برای تشویق صنایع به ساخت نیروگاه مقرر شد این صنایع از برنامه‌های مدیریت‌بار در روزهای اوج‌بار معاف شوند. به این منظور به‌‌‌‌‌‌‌‌تازگی آیین‌نامه مربوطه در هیات‌وزیران تصویب شد. اکنون و در تازه‌ترین اقدام مقرر شده تعرفه سوخت برای نیروگاه‌های صنایع همانند تعرفه سوخت نیروگاهی باشد. طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، «مصطفی رجبی مشهدی» گفت: بر اساس ماده‌۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور، صنایع انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌بر کشور مکلف هستند با هماهنگی وزارت صمت نسبت به احداث دست‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر اقدام کنند. وی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌کرد: تاکنون پنج‌هزار و ۵۰۰ مگاوات عملیات اجرایی ساخت نیروگاه توسط صنایع آغاز شده و ۶۷۵ مگاوات نیز تاکنون به بهره‌برداری رسیده و به شبکه سراسری برق کشور متصل شده‌است. رجبی مشهدی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا زمان اوج‌بار سال‌آینده این مقدار به یک‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۷۱۲ مگاوات افزایش یابد. احداث نیروگاه توسط صنایع گام مهمی در رفع ناترازی انرژی مورد تاکید رئیس‌جمهوری‌خواهد بود.