سامانه ترجمه ماشینی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) موسوم به «ترگمان»، آزادرسانی (متن باز) شد.

به گزارش «ایسنا» این سامانه که در راستای حمایت از توسعه صنعت ترجمه ماشینی طراحی و فعال شده است، حاصل تلاش چند ساله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

بنا بر این گزارش محصول ترگمان تنها محصول ترجمه دوسویه بومی است که با دارا بودن کیفیت و سرعت مناسب توانسته است با ترجمه بیش از یک میلیون کلمه در روز، کاربران متعددی را جذب کند. کدها و مستندات این محصول در سامانه اشتراک فایل OpenGit.ir که شامل ابزارهای لازم برای راه‏اندازی یک مترجم ماشینی آماری دوسویه انگلیسی/ فارسی است، بارگذاری شده است. این گزارش می‏افزاید، خدمت ترجمه ماشینی مبتنی بر محصول ترگمان در نشانی اینترنتی targoman.ir ارائه می‏شود و دسترسی به کدها و مستندات سامانه ترجمه ماشینی پس از ورود به سامانه آزادرسانی فوق و مراجعه به قسمت مترجم ماشینی ترگمان و ثبت‏نام مطابق با ضوابط مربوطه امکان‏پذیر است.