کاهش زمان توزیع کتاب با سیستم سورتینگ هوشمند پست

مدیرکل پست استان تهران در ادامه گفت: حدودا سال گذشته بیش از ۸۳۰ هزار مرسوله نمایشگاه کتاب را به صورت مجازی و بیش از ۲۰۰۰ را به صورت فیزیکی در نمایشگاه دریافت و تحویل گیرندگان دادیم که امسال هم چنین چیزی پیش‌بینی می‌شود. براساس توافقاتی که انجام شده تلاش کرده‌ایم نسبت به سایر مرسولات هزینه کمتری را اخذ کنیم ضمن اینکه از انتشارات‌ها درخواست می‌شود که نسبت به لفاف مرسولات توجه کنند، چراکه بسیار مهم بوده و باید نسبت به سنگینی کتاب، لفافش درنظر گرفته شود تا آسیبی به مرسولات وارد نشود.»

محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست نیز با اشاره به اینکه میانگین زمان توزیع مرسولات نمایشگاه کتاب سال گذشته حدود سه و نیم روز بود، گفت: «تلاش ما این است امسال زمان توزیع کتاب‌ها کاهش یابد به همین دلیل، برای تجزیه مرسولات در نواحی توزیع، از سیستم سورتینگ هوشمند و مکانیزه مرسولات استفاده شده است. البته فرآیند آماده‌سازی کتب توسط ناشران در تحقق این هدف و ارسال به موقع مرسولات، نقش کلیدی و اثرگذار دارد.»

به گفته معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در چهار روز اول نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بالغ بر ۲۰۰ هزار مرسوله ثبت سفارش شده است که براساس اولویت‌بندی ناشران توزیع خواهد شد.