دانشور همچنین در اینستاگرام خود اعلام کرد که ممکن است گلرنگ در تخفیفان سرمایه‌گذاری کند و درباره این موضوع گفت: این خدمات با همکاری کامل شرکت انجام می‌شود. با توجه به خرید اخیر تپسی توسط گروه گلرنگ و هدف گلرنگ برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌‌‌های با پتانسیل، این همکاری می‌تواند در صورت بازخورد مناسب منجر به سرمایه‌گذاری گلرنگ در تخفیفان بشود. پلتفرم تخفیفان که یک بازارچه آنلاین در حوزه ارائه تخفیف است، از تابستان سال ۹۰ کار خود را آغاز کرده و پیشنهادهای مختلف تخفیف را در چند شهر بزرگ به کاربرانش ارائه می‌کند. تخفیفان مراکز تفریحی و خدماتی، آموزشی، سلامتی، زیبایی، فروشگاه‌‌‌های اینترنتی و فروشگاه‌‌‌های سطح شهر را که خدماتشان را با تخفیف عرضه می‌کنند به کاربرانش پیشنهاد می‌کند. نازنین دانشور سال گذشته و پس از واگذاری سمت مدیرعامل تخفیفان به احسان جهانی، از ایران مهاجرت کرده است.