مهلت ۲۴ ساعته اروپا به تیک‌تاک برای توضیح درباره تیک‌تاک لایت

 این مقام اروپایی، ۲ ماه قبل تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی قانون خدمات دیجیتالی توسط تیک‌تاک گشوده بود. قانون تاریخی خدمات دیجیتالی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر در پلتفرم‌های خود، اقدامات بیشتری انجام دهند؛ در غیر این صورت، به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود محکوم خواهند شد.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد درخواستی برای اطلاعات به تیک‌تاک ارسال کرده و خواستار جزئیات بیشتر درباره ارزیابی ریسکی شده که این شرکت شبکه اجتماعی، قبل از عرضه نسخه تیک‌تاک لایت در اتحادیه اروپا انجام داده است. بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در سندی که توسط رویترز مشاهده شد، نوشت: «این مربوط به تاثیر احتمالی «برنامه وظیفه و پاداش لایت» در حمایت از خردسالان و همچنین سلامت روانی کاربران، به خصوص در ارتباط با پتانسیل تحریک رفتار اعتیادآمیز است.»

تیک‌تاک باید ارزیابی ریسک برای تیک‌تاک لایت را ظرف مدت ۲۴ ساعت و سایر اطلاعات درخواستی را تا ۲۶ آوریل سال ۲۰۲۴ فراهم کند و پس از آن کمیسیون اروپا، پاسخ تیک‌تاک را بررسی خواهد کرد و سپس اقدامات بعدی خود را ارزیابی می‌کند. بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون اروپا همچنین خواستار جزئیات مربوط به اقداماتی شده که تیک‌تاک برای خنثی کردن ریسک‌های سیستماتیک انجام داده است.