دکل‌های مخابراتی هیچ خطری برای سلامتی ندارد

وی با اشاره به سابقه ذهنی ایجاد شده در هموطنان، ترس مردم از وجود دکل‌های مخابراتی در اطراف اماکن عمومی و شکل‌گیری نوعی نا‌امنی روانی در میان آنها افزود: تشعشعات امواج الکترومغناطیسی در اطراف دکل‌های مخابراتی تلفن همراه، بسیار کمتر از حد استانداردهای ملی و جهانی است و هیچ خطری برای سلامتی افراد ندارند. این مدیر استانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به پروانه‌های واگذارشده به اپراتورهای تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی امر، نسبت به پاسخگویی به شکایات مردم از تشعشعات آنتن‌های مخابراتی اقدام می‌کند. وی ادامه داد: این فرآیند شامل سه مرحله ثبت شکایت در سامانه شکایات، بررسی شکایت ارسال شده و اندازه‌گیری‌های لازم میزان تشعشعات توسط اپراتور مورد نظر یا اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه است و در پایان سازمان انرژی اتمی ایران به‌عنوان متولی تشعشعات در کشور درباره نتایج اندازه‌گیری‌های صورت‌گرفته نظر نهایی و قطعی را صادر می‌کند. دلگیر با اشاره به اینکه مقادیر تشعشعات رادیویی و مایکروویو در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که در استاندارد ملی ایران با عنوان «پرتوهای غیر یون‌ساز - حدود پرتوگیری» آمده است، کمتر باشد، خاطرنشان کرد: در بازدیدهای متعدد و پایش‌های لحظه‌ای صورت گرفته مشخص شده، خوشبختانه میزان تشعشعات حاصل از دکل‌های مخابراتی موجود در استان از متوسط جهانی و کشوری هم پایین‌تر است.