از حاکمیت نیز - همان‌طور که در بیانیه نظام صنفی تهران تاکید شد- برگشت سریع به وضعیت طبیعی دسترسی به اینترنت را می‌‌‌خواهیم.» او در این پست توییتری به بیانیه اخیر سازمان نصر تهران اشاره کرد که اخیرا صادر شده بود. این سازمان در بیانیه خود به این موضوع اشاره کرد که تحقق اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی مستمر به اینترنت امکان‌‌‌پذیر نیست. در این بیانیه آمده است: «اتفاقات روزهای اخیر نشان داد بیش از همیشه نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت به‌‌‌ویژه مسدود کردن شبکه‌‌‌های اجتماعی و پیام‌‌‌رسان‌‌‌هایی که ده‌‌‌ها‌میلیون کاربر دارند، قطعا به این اعتماد لطمه می‌‌‌زند.‌ میلیون‌‌‌ها نفر با استفاده از اینترنت کسب‌‌‌ روزی می‌کنند ‌میلیون‌‌‌ها نفر برای ارتباط با عزیزانشان به این ابزارها وابسته هستند.‌ میلیون‌‌‌ها نفر برای سرگرمی و آموزش و کسب اخبار و اطلاعات به اینترنت مراجعه می‌کنند. مسدود یا محدود کردن اینترنت تنها موجب سلب اعتماد از شهروندان می‌شود. همچنین کسب و کارهای بسیاری برای تداوم فعالیت خود نیازمند اطمینان از کارآیی و پایداری اینترنت کشور هستند. چگونه می‌شود اقتصاد دیجیتال داشت وقتی نمی‌توان از دسترسی مستمر به اینترنت مطمئن بود؟ هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی تهران ضمن تشکیل جلسه فوق‌‌‌العاده‌‌‌ برای بررسی ضرر و زیان و خسارت‌‌‌های وارد شده به کسب و کارها به دلیل قطعی اینترنت، مصرانه از نهاد‌های مسوول می‌‌‌خواهد دسترسی به اینترنت را به وضعیت طبیعی برگردانند.»