این پیشرفت در مجموع اجزای شبکه اتفاق افتاده و ممکن است در یک بخش فعالیت انجام نشده باشد ولی در بخش دیگری تا ۶۰، ۷۰ درصد پیشرفت وجود داشته باشد. به‌طور کلی و میانگین در تمامی اجزا، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بیشتر از این مقدار نیست. وی با تاکید بر اینکه مرکز ملی فضای مجازی وظیفه نظارت بر تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد، گفت: مرکز ملی فضای مجازی بر اساس طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات می‌تواند وضعیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را تشریح و تبیین کند. روحانی ادامه داد: اهداف شبکه ملی از نظر زمانی در دو بخش قابل تفکیک هستند، بخش اول اهدافی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ذکر شده و باید تا آخر امسال به سرانجام برسند. بر اساس این سه ماده، دسترسی به خدمات و محتوای داخلی تا انتهای این دولت باید از نظر اقتصادی حداقل دو برابر ارزان‌تر و از نظر فنی پنج برابر بهتر شده باشند. علاوه بر این، خدمات پرکاربرد فضای مجازی که به اسم خدمات پایه کاربردی شناخته می‌شوند نیز باید در همین دولت تعیین تکلیف شوند. زمان ‌تحقق سایر اهداف مندرج در این سند تا سال ۱۴۰۴ است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اکنون عمده نیازهای خدماتی کاربران داخلی را خدمات داخلی تامین می‌کند. عمده مراجعه کاربران ایرانی به فروشگاه‌های آنلاین، گردشگری آنلاین، آموزش آنلاین، سلامت الکترونیک و دیگر خدمات داخلی است. پس در بخش خدمات، هم نمونه‌های داخلی داریم و هم رجوع کاربران به آنها حداکثری است. وی تاکید کرد: نه تنها در بخش خدمات، بلکه در تولید محتوا نیز ما کمبودی نداریم. چیزی که در کشور دچار کمبود شده، سامانه‌هایی است که بتوانند به نیاز مردم پاسخ دهند. همین فقدان خدمت قابل رقابت، موجب شده که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی مردم به سکوهای خارجی مهاجرت کنند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند