با توجه به گسترش استفاده از اپلیکیشن‌های ویدئوکنفرانس در طی ماه‌های اخیر، اقدامات و بررسی‌های زیادی درخصوص امنیت اطلاعات و حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران این ابزارها صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که نه تنها نگرانی‌ها پیرامون اپلیکیشن زوم و پدیده Zoombombing وجود دارد، بلکه شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت و سیسکو نیز در این زمینه قابل اعتماد نیستند و اطلاعات کاربران خود را جمع‌آوری ‌می‌کنند. متاسفانه هیچکدام از شرکت‌های نامبرده، جزئیاتی را درخصوص نوع اطلاعاتی که از کاربران گردآوری ‌می‌کنند و یا نحوه استفاده از آنها ارائه نداده‌اند. در گزارش Consumer Reports آمده است که این احتمال وجود دارد، اطلاعات گردآوری شده با آنچه بیشتر توسط این شرکت‌ها توسط سایر سرویس‌ها گردآوری شده، ادغام شده و برای هر کاربر یک پروفایل شخصی که حاوی انواع اطلاعات است، تشکیل شده باشد.در واکنش به گزارش Consumer Reports، هر سه شرکت اعلام کردند که تنها در صورت درخواست کاربر مبنی بر ضبط ویدئوکنفرانس‌ها، تماس‌ها ضبط و یا متن گفت‌وگوها پیاده ‌می‌شوند و از این اطلاعات به‌طور مستقیم برای تبلیغات استفاده نمی‌شود.