در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری)، به تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، ۳۱ روز مهلت استفاده داده و اعلام شد پس از آن دیگر از شبکه سرویس نخواهند گرفت. از طرف دیگر، در حالی که گوشی‌هایی که تا پیش از اجرای رجیستری، سیم‌کارتی در آنها قرار گرفته و از آنها استفاده شده باشد، به رجیستری مجدد نیاز ندارند و به‌طور خودکار در شبکه موبایلی ثبت می‌شوند، اما از آنجا که پس از فعال‌سازی، تلفن همراه فقط روی سیم‌کارت فعال‌شده قابلیت استفاده از شبکه را خواهد داشت، در صورتی که دارنده گوشی یا دستگاه دیگر بخواهد از سیم‌کارت دیگری استفاده کند، باید فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد. بر این اساس، با توجه به اینکه در این روش برای رجیستری گوشی‌ها، از ترکیب دو شناسه گوشی (IMEI) و سیم‌کارت به‌صورت همزمان استفاده شده که میزان تخلفات از طریق فنی به صفر برسد، شبکه فقط به زوج معتبر سیم‌کارت و گوشی سرویس می‌دهد. بنابراین فرآیند انتقال مالکیت برای کسانی که بخواهند گوشی دست‌دوم بخرند هم صدق می‌کند، زیرا در صورت خرید گوشی دست دوم، خریدار از سیم‌کارت دیگری به غیر از شماره‌ای که دستگاه با آن در سیستم ثبت شده، استفاده خواهد کرد.

اما یکی از راه‌های انجام فرآیند انتقال مالکیت، استفاده از کد دستوری #۷۷۷۷* و ارسال عدد مربوط به گزینه انتقال بهره‌بردار است که پس از آن و با فرستادن رمز همتا (مربوط به سیم‌کارت)، انتخاب شناسه IMEI دستگاه موردنظر و ارسال عدد مربوط به آن و سپس شماره سیم‌کارت فردی که قصد انتقال مالکیت تلفن همراه به وی وجود دارد، انجام می‌شود. برای تغییر مالکیت گوشی و استفاده از سامانه همتا، کاربر پس از ورود به این سامانه، برای انتقال مالکیت دستگاه تحت مالکیت خود، عدد مربوط به گزینه «انتقال مالکیت» دستگاه را ارسال می‌کند. سپس سامانه همتا، پیامی برای فرد ارسال و از فرد سوال می‌کند که «آیا قصد انتقال مالکیت برای دستگاه تحت مالکیت همین شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را دارید؟» اگر فرد قصد همین کار را داشته باشد، باید عدد مربوط به گزینه «تایید» را ارسال یا شماره‌گیری کند. در غیر این صورت، یعنی زمانی که کاربر قصد انتقال مالکیت برای دستگاه تحت مالکیت شماره سیم‌کارت دیگری را دارد، پس از دریافت پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه «شماره سیم‌کارت جدید»، سپس شماره سیم‌کارت جدید را ارسال می‌کند.

یکی دیگر از راه‌های انتقال مالکیت، استفاده از کد دستوری (USSD) یا تلفن گویا (IVR) سامانه همتاست. به این ترتیب، برای انتقال مالکیت غیرمستقیم دستگاه تحت مالکیت خود، عدد مربوط به گزینه «تولید کدفعال‌سازی» دستگاه را شماره‌گیری می‌کند. سپس سامانه همتا پیامی برای فرد ارسال و از فرد سؤال می‌کند که «آیا قصد تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه تحت مالکیت همین شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را دارید؟» اگر فرد قصد همین کار را داشته باشد، باید عدد مربوط به گزینه «تأیید» را ارسال کند و در غیراین صورت، یعنی زمانی که قصد تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه تحت مالکیت شماره تلفن همراه دیگری را دارد، پس از دریافت پیام مذکور، ابتدا عدد مربوط به گزینه «شماره تلفن همراه جدید»، سپس شماره سیم‌کارت جدید را ارسال کند.