این سیستم شامل مجموعه‌ای از میکروالکترودها است که به مغز ایمپلنت شده و سیگنال‌های عصبی مربوط به حرکت یک اندام را در لحظه رمزگشایی می‌کند. آن سه فردی که در مراحل آزمایشی این سیستم شرکت کردند شبکه‌ای از الکترودها روی بخش موتور کورتکس مغزشان، قسمتی که به کنترل حرکات کمک می‌کند، ایمپلنت شد و به کمک یک نشانگر ماوس روی صفحه‌نمایش مشخص شد که سیگنال عصبی این افراد تشخیص و به کار گرفته شده است. تنها با فکر کردن به مقصودشان این افراد توانستند فعالیت‌های دیجیتالی مختلفی شامل جست‌وجو در اینترنت و ارسال ایمیل را به انجام برسانند. این سیستم حتی اجازه داد که دو نفر به‌صورت لحظه‌ای به صحبت با یکدیگر بپردازند. با این حساب افراد زیادی که در اطراف ما هستند به زودی می‌توانند توانایی انجام بسیاری از کارها را که قبلا قادر به انجام آن نبودند را به دست بیاورند.