علت این امر، تغییر سهوی شناسه IMEI گوشی پس از تعمیر اساسی است و در این مورد صاحب گوشی باید از تعمیرکار بخواهد شناسه گوشی را به حالت قبل تغییر دهد. تعمیرکاران تلفن همراه باید توجه داشته باشند که شناسه IMEI تلفن همراه تحت هیچ عنوانی پس از ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نباید تغییر کند و اگر به هر دلیل شناسه IMEI تغییر کرد، تعمیرکار باید شناسه اصلی گوشی را که روی جعبه یا بدنه گوشی درج شده، دوباره روی گوشی بارگذاری کند. مالک گوشی نیز هنگام تحویل گوشی نیز باید با شماره‌گیری *#۰۶# و مطابقت شناسه جعبه و شناسه گوشی از تغییر نکردن شناسه اطمینان حاصل کند. بر اساس اعلام همتا «اگر گوشی کارکرده بنا به هر دلیلی در فروشگاه‌های خارج یا داخل کشور تعمیر یا تعویض شده و این کار منجر به تغییر IMEI (شناسه) گوشی شده است که در نتیجه آن کاربر پیامکی مبنی بر قطع سرویس از سامانه همتا دریافت کرده باشد یا قطع سرویس شده باشد، برای اصلاح موضوع باید وارد سایت همتا شده و در بخش گوشی تعمیری با اظهار IMEI گوشی قبلی و IMEI گوشی جدید اقدام به ثبت گوشی تعمیری کند.» بنابراین اگر یک گوشی پس از تعمیر حتی تعویض شده باشد نیاز به پرداخت هزینه گمرکی نیست.