این سیستم شامل یک کارتریج جمع‌آوری نمونه اثر انگشت و واحد تحلیل Reader ۱۰۰۰  است که هرگونه نشانی از عرق در اثر انگشت را تحلیل می‌کند. هنگام مصرف مواد مخدر، متابولیت‌های این مواد در بدن تولید و در عرق نمایان می‌شوند. این دستگاه می‌تواند تست مصرف چهار مواد مخدر از جمله کوکائین و آمفیتامین را به دقت نشان دهد. در حال حاضر در سردخانه‌های پزشکی قانونی، مراکز توانبخشی اعتیاد، دفاتر کاری و مدارس از آن استفاده می‌شود. همچنین مطالعاتی برای استفاده از دستگاه در فرودگاه‌ها و زندان‌ها نیز در حال اجرا است.  به هرحال شرکت Intelligent Fingerprinting این فناوری را ابداع کرده است. محققان صحت نتایج این دستگاه را در مقایسه با آزمایش خون و ادرار بین ۸۶ تا ۹۲ درصد اعلام کرده‌اند. دیوید راسل استاد دانشگاه ایست آنجلیا و یکی از موسسان این شرکت می‌گوید: تحقیقات جدید نشان می‌دهد دستگاهی که ما ابداع کردیم می‌تواند با بررسی اثر انگشت به سرعت مصرف مواد توسط افراد را نشان دهد. کل این فرآیند ۱۰ دقیقه طول می‌کشد. همچنین تحقیقات ما نشان داد این فناوری در پزشکی قانونی به تشخیص علت احتمالی مرگ بر اثر سوء‌استفاده از مواد کمک می‌کند.   این تحقیق در نشریه  Journal of Analytical Toxicology منتشر شده است.