این تغییر تعرفه یا یکسان‌سازی تعرفه در برخی موارد باعث کاهش و در برخی موارد باعث افزایش هزینه مکالمه همراه اول هم می‌شود. مثلا تعرفه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی به همراه اول یا دائمی به تلفن ثابت ۵۷ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه بود حالا اما تعرفه برای سیم‌کارت‌های دائمی به حدود ۶۰ تومان برای سیم‌کارت دائمی و حدود ۹۰ تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری تبدیل می‌شود. به این ترتیب هزینه تماس با سیم‌کارت اعتباری برای مشترکانی که از سیم‌کارت دائمی تماس بگیرند قابل توجه خواهد بود.

از سوی دیگر تعرفه مکالمه همراه اول دائمی به ایرانسل و رایتل ۶۲۵ ریال بود که با تعرفه جدید برای سیم‌کارت دائمی کاهش پیدا کرده و به حدود ۶۰ تومان (۵۹۹ ریال) می‌رسد. در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری تعرفه سیم‌کارت اعتباری همراه اول هم شاهد تغییرات متفاوتی هستیم. برای تماس سیم‌کارت اعتباری با تلفن ثابت یا سیم‌کارت اعتباری تعرفه ۶۷ تومان بود که در حال حاضر به حدود ۹۰ تومان (۸۹۹ ریال) افزایش پیدا کرده است. در تماس سیم‌کارت اعتباری همراه اول اما شاهد کاهش هستیم؛ جایی که قبلا تعرفه تماس اعتباری با سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل ۹۳۷ ریال بود و اکنون ۸۹۹ ریال است.

همراه اول در اطلاعیه خودش تاکید کرده این طرح در چارچوپ مصوبات رگولاتوری و منطبق با روش‌های روز قیمت‌گذاری دنیا انجام گرفته و مشترکان می‌توانند بسته‌های مکالمه ماهانه خریداری کنند. پیش‌تر در سال ۹۳، طرح یکسان‌سازی تعرفه مکالمه برای مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول صورت گرفت که به موجب آن، هزینه‌‌های جابه‌جایی در شبکه همراه، تعرفه‌های زمان اوج ترافیک و زمان غیر اوج ترافیک و هزینه‌های بین شهری و بین استانی حذف و تعرفه مکالمات درون شبکه برای مشترکان دائمی و اعتباری یکسان شد. اما به موجب طرح جدید، تعرفه تمامی تماس‌های درون و برون شبکه همراه اول نیز یکسان می‌شود.