این حرف‌ها در حالی از زبان الیسون گفته شد که هفته گذشته شرکت آمازون اعلام کرده بود قصد دارد در آینده به کارگیری تکنولوژی‌های شرکت اوراکل در بخش‌های داخلی شرکت را به پایان برساند. از طرف دیگر سرویس ابری شرکت آمازون در چند سال اخیر شدیدا با شرکت اوراکل رقابت داشته و البته پیروز این میدان آمازون بوده است. الیسون در صحبت‌های خود گفت که دیگر رقبای اوراکل از جمله سلزفورس و SAP همواره تلاش کرده‌اند که از تکنولوژی‌های داخلی خود استفاده کنند و از اوراکل مستقل شوند اما هیچ‌گاه موفق نشده‌اند. در حقیقت او شرکت آمازون را متهم به فروش محصولات دیتابیس به مشتریان در عین وابستگی به تکنولوژی شرکت اوراکل برای اداره کسب و کارش کرد.