اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت‌های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می‌شوند تا اضافه دریافتی‌ها را به خریداران بازگردانند. وی گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، یکی از شرکت‌ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و ۵ هزار گوشی همراه دیگر را انبار کرده است. همچنین به گفته رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، در این برنامه، از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به‌عنوان شرکت‌های وارد‌کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی‌ها را دریافت کرده است که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است. پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده‌اند.