شرکت مایکروسافت نسل جدید نسخه‌ لینوکس کرنل خود را برای قدرت‌بخشی به Azure Sphere که یک تکنولوژی جدید راه‌اندازی شده با هدف تامین امنیت بهتر وسایل مرتبط با اینترنت اشیا است طراحی کرده است؛ این عمل با ترکیب نسخه لینوکس کرنل با تراشه‌ جدید طراحی شده و پوشش سرویس امنیتی آن انجام می‌شود. شرکت مایکروسافت در کنفرانسی با محوریت امنیت در شهر سان‌فرانسیسکو اعلام کرد: پروژه Azure Sphere بر حمایت ابزارآلات اینترنت اشیا که بر پایه ریزکنترلگرها بنا شد، متمرکز است. به گفته مایکروسافت AzureSphere امنیتی را فراهم می‌کند که از هارددیسک شروع و به فضای ابری کشیده می‌شود و در نتیجه هاله‌ای از امنیت ارائه می‌کند که در آن محافظت انجام شده، حملات شناسایی و به تهدیدات پاسخ مناسب داده می‌شود. دستگاه‌هایی که مرتبط با اینترنت اشیا هستند در برابر هکرهای از راه دور خیلی آسیب‌پذیرند، چون از لحاظ ساختاری برای ایجاد امنیت ساخته نشده‌‌اند.  یک شکاف امنیتی در ابزار اینترنت اشیا که متصل به شبکه امنیتی هستند، می‌تواند موجب بروز یک ناامنی بزرگ در شبکه شود. برای مقابله با چنین موضوعاتی، پروژه Azure Sphere یک راه حل کامل ارائه می‌دهد که در آینده امنیتی پایدار و همچنین محیط کاری امن برای اینترنت اشیا تامین کرده و در این رابطه تعامل با این ابزارآلات را آسان‌تر خواهد کرد.