بعد از گذشت مدتی از ارسال این پیام مقام‌های دولتی اذعان کردند که پیام ارسالی صحیح نبوده است. این مقام‌ها برای اطلاع‌رسانی به مردم در این زمینه همگی از حساب‌های خود در توییتر مراجعه کردند. در نهایت بعد از گذشت حدود ۴۰ دقیقه پیامک دیگری در مورد خطا بودن پیام اول برای مردم ارسال شد. هنوز مشخص نیست چرا چنین پیام خطای خطرناکی برای تمام مردم ارسال شده است، اما ظاهرا این کار بخشی از یک تمرین نظامی بوده است. برخی مقامات می‌گویند قرار نبوده این پیام هشدار برای همه ساکنان هاوایی ارسال شود و آنچه رخ داده بخشی از یک خطای انسانی بوده است. پیام مذکور یک پیام آزمایشی بوده که مخاطبان محدودی داشته و با فشردن دکمه اشتباهی افراد زیادی آن را مشاهده کرده‌اند. گفتنی است در بسیاری از کشورهای جهان از سیستم‌های ارسال پیامکی به‌منظور هشدار دادن به مردم و اطلاع‌رسانی سریع استفاده می‌شود، اما نقص فنی این سیستم‌ها در مواردی مشکلاتی را به بار آورده است.