وزیر ارتباطات در حکم دیگری رسول سرائیان را به جایگزینی نصرالله جهانگرد منصوب کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی در حکمی رسول سراییان را به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد. رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصرالله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است. در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی، دکتر مرتضی براری را به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران منصوب کرد. مرتضی براری پیش از این معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. وی هم اکنون جایگزین محسن بهرامی در سازمان فضایی ایران شده است.