محمدرضا بیدخام با اعلام تعرفه‌های جدید اینترنت غیرحجمی، افزود: تعرفه‌های جدید در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت در راستای اجرای مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و درجهت بهبود کیفیت خدمات عرضه‌شده با توجه به نیاز مشتریان طراحی و با بررسی‌های کارشناسی تدوین شده است.  سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تعرفه‌ سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک سقف مصرف منصفانه (Fair usage policy) مشخص شده است، افزود: تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور ایجاد رقابت بیشتر و به نفع کاربران به اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی سپرده شده است. وی با بیان اینکه منظور از آستانه مصرف منصفانه حداکثر میزان تبادل ترافیک است، گفت: در آن حالت ترافیک داخلی، نصف ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌شود؛ برای مثال چنانچه مشترکی سرعت ۱۶مگابیت برثانیه را با آستانه منصفانه ۳۵۰گیگابایت خریده باشد و صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند تا سقف ۵۰گیگابایت و اگر از ترافیک بین‌الملل استفاده کند به میزان ۱۷۵گیگابایت می‌تواند استفاده ترافیکی داشته باشد؛ همچنین در صورت استفاده ترکیبی نسبت یک به ۲ رعایت خواهد شد. بیدخام گفت: نسبت ۲ ترافیک داخلی و نسبت یک ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌شود.