خدمات ماهواره‌ای شامل توزیع و فروش پهنای باند ماهواره‌های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده، ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور می‌شود.

دراین راستا دریافت‌کننده مجوز این خدمات، می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات داخلی، ملاحظات حاکمیتی که در زمان صدور پروانه تعیین و به دارنده پروانه اعلام خواهد شد و همچنین رعایت مقررات بین‌المللی از جمله مقررات اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، نسبت به ارائه خدمات در داخل و نیز به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اقدام کند. اپراتور دریافت‌کننده مجوز فعالیت، باید حداقل ۸۰ درصد نیاز بازار داخلی را به‌صورت عمده فروشی برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (SAP) و دیگر ارائه‌کنندگان خدمات ماهواره‌ای مجاز، تامین کند و در هرصورت سهم آن از بازار داخلی خرده‌فروشی داخلی، بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود.

در راستای الزامات حاکم بر راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای، دارنده پروانه می‌تواند در آغاز ارائه خدمت، با هماهنگی سازمان فضایی ایران و با اجاره امتیاز مدار- فرکانس از دیگر کشورها، نسبت به در اختیار گرفتن ماهواره‌ای که در موقعیت مداری متعلق به ایران نیست، اقدام کرده و به ارائه خدمت ماهواره‌ای بپردازد. اما باید حداکثر تا پایان سال دهم، امکان بهره‌برداری و ارائه خدمات از طریق حداقل یک ماهواره قرار گرفته در موقعیت مداری ثبت شده به نام ایران را فراهم کند.