آرشیو روزنامه شماره ۴۷۰۰ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۷۰۰

 • گذار از مستوفی گری به نظام مالیه جدید

  سارا جنگروی
  دنیای‌اقتصاد: در دوران مشروطه یک اتفاق مهم می‌افتد: گذار از پیشه مستوفی‌گری به نظام بودجه‌نویسی مدرن که نقشی مهم در تحول ساختار سنتی اقتصاد ایفا می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگوی پیش‌رو با رقیه سلطانی، پژوهشگر تاریخ اقتصادی و دکترای تاریخ ایران به بررسی این موضوع پرداخته است.
 • توشیح نظامنامه انتخابات

  ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ خورشیدی نظامنامه انتخابات صنفی از سوی مظفرالدین‌شاه قاجار توشیح شد. نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، سندی سیاسی بود که جهت بنای اولین مجلس مشروطه تدوین شد. پس از صدور فرمان مشروطیت و فرمان تشکیل مجلس، تدوین نظام‌نامه انتخابات امری ضروری بود. از همین رو مشیرالدوله- صدراعظم- مسوول تشکیل هیاتی جهت تدوین نظام‌نامه انتخابات شد.
 • جمعه سیاه تاریخ معاصر

  قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ از جمله وقایع مهم و تعیین‌کننده در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. در این واقعه که به «جمعه سیاه» معروف شده است، نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی تظاهرات‌کنندگان در محلات مرکزی و جنوب تهران و همچنین میدان ژاله را به گلوله بستند. روز بعد فرمانداری نظامی تهران آمار ۸۷ کشته و ۲۵۰ مجروح را تایید کرد اما مخالفان حکومت،معتقد بودند که در این روز بیش از ۴ هزار نفر کشته شده‌اند.
 • افتتاح بانک ملی

  بانک ملی ایران در شهریورماه ۱۳۰۷ رسما افتتاح شد و آغاز به‌کار کرد. تشکیل بانک به شکل جدید نخستین‌بار در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی ۱۰ سال قبل از به‌وجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج‌محمد‌حسن‌امین‌ الضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین‌شاه قاجار پیشنهاد شد. پس از استقرار مشروطیت جمعی از بازرگانان و صرافان به فکر تاسیس بانک ملی افتادند.
 • ورود مفهوم حق به ایران

  روشنفکرانی که به‌عنوان نمایندگان اصلی یک تفکر انتخاب شده‌اند اگرچه طیفی از اندیشه را تشکیل می‌دهند اما در یک مساله اشتراک دارند. این افراد به‌عنوان اولین اشخاصی که تفکرات حقوقی مدرن را وارد ایران می‌کنند منبع اصلی و مرجع تفکراتشان اندیشه و فلسفه غرب بوده است. اگرچه بعضا مویداتی از قرآن و سنت نیز برای اندیشه خود فراهم می‌کنند اما آنچه اذهان آنها را به سمت حق و دیگر مفاهیم حقوقی مدرن هدایت کرده است ارتباط و تاثیر غرب بوده است.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر