آرشیو روزنامه شماره ۴۶۹۷ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۶۹۷

 • تدوین مرام‌نامه اقتصادی

  شهریور ۱۲۸۸ه.ش انتخابات مجلس دوم شورای ملی برگزار شد. به موجب قانون جدید انتخابات، سن رای‌دهندگان و میزان ثروت داوطلبان نمایندگی کاهش داده شد. این امر راه را برای ورود نخبگان بیشتری به مجلس هموار کرد. در مجلس دوم از ۱۱۵ نماینده مجلس ۲۵ نماینده دموکرات حضور داشتند که نمایندگان آذربایجان اکثرا از حزب دموکرات بودند. در مجلس دوم بیشتر مذاکرات در مورد مسائل اقتصادی بود. این مجلس به‌خاطر دخالت‌های روسیه و اولتیماتوم آن کشور درخصوص اخراج مورگان شوستر منحل شد.دموکرات‌ها به مسائل اقتصادی اهمیت فراوانی می‌دادند و دیدگاه‌ها و رویکرد خود را در مرام‌نامه اقتصادی به‌طور کامل بیان می‌کردند. آن چیزی که در این مجالس(دوم تا پنجم)مورد توجه است مرام‌نامه حزب بود که موردتوجه نمایندگان حزب قرار داشته و در تدوین قوانین اقتصادی منطبق با آن عمل می‌کردند.
 • طرح شکل تازه‌ای از حکومت

  وقوع جنبش مشروطه در ایران عصر قاجار، حادثه‌ای بود که شکل تازه‌ای از دولت (حکومت) را عرضه کرد و اندیشه‌های جاری در حیات فرهنگی- اجتماعی را بـه بـازخوانی فـرا خوانـد.
 • مرگ‌شاه علیل

  محمد‌شاه قاجار، سومین پادشاه قاجاریه، ۱۳ شهریور ۱۲۲۶ ه.ش در اثر بیماری درگذشت. لشکرکشی برای فتح هرات و تسلط بر افغانستان یکی از مهم‌ترین وقایع دوران این شاه قاجار است. شکست در جنگ و تحریکات انگلیسی‌ها و بروز طاعون و وبا در ایران و عدم کفایت حاج میرزا آقاسی در مقابله با این مشکلات، هرج‌ومرج و آشفتگی شدیدی در ایران به وجود آورد و در این میان خود محمد‌شاه که علیل و مریض بود پس از چهارده سال و سه ماه سلطنت در سن ۴۳ سالگی در گذشت.
 • روایت داستانی دلیران تنگستان

  رئیسعلی دلواری مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول، ۱۳ شهریور ۱۲۹۴ ه.ش به شهادت رسید. محمدحسین رکن‌زاده آدمیت در کتاب «دلیران تنگستان» شرح مبارزات او را نوشته است. «آوردن واقعیت‌های تاریخی در قالب رمان و داستان که گهگاه رنگ مبالغه و اغراق به خود می‌گیرد از خصوصیات بارز کتاب دلیران تنگستانی و فارس در جنگ بین‌الملل اول است. نویسنده در جای‌جای آثارش برای دلنشین‌تر کردن وقایع تاریخی، رویدادها و شخصیت‌های درگیر جنگ را در قالب داستان بیان می‌کند.
 • اوضاع اقتصادی ایران در آستانه انقلاب مشروطه

  وابستگی اقتصادی ایران به دولت‌های روسیه و انگلستان در آستانه انقلاب مشروطه به اوج خود رسیده بود. امتیازاتی که در دوران قاجاریه به این دولت‌ها داده شده و رقابت‌های بی‌پایان برای گرفتن امتیاز بیشتر، ایران را به کشوری وابسته در زمینه اقتصادی تبدیل کرده بود.روند نفوذ غرب در ایران از نیمه دوم سده نوزدهم آغاز شد، این نفوذ دارای دو شیوه متفاوت بود که نفوذ اقتصادی در راس آن قرار داشت.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر