آرشیو روزنامه شماره ۴۴۷۹ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۴۷۹

 • سقوط دولت قوام

  انتشار خبر تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت نفتی آمریکایی به نام استاندارداویل با واکنش شدید دولت‌های انگلیس و شوروی و همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس روبه‌رو شد. دولت انگلستان که نگران از دست دادن کنترل انحصاری خود بر منابع نفت ایران بود، از طریق سفارت خود در تهران به وزارت امورخارجه ایران اعتراض و تاکید کرد: «خوشتاریا، امتیاز نفت خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری واگذار کند.» از سوی دیگر، کاردار سفارت انگلستان در ایران در دیدار با احمد قوام نخست‌وزیر وقت از اینکه دولت ایران در قضیه امتیاز نفت شمال با آن سفارت مشورت نکرده است، اعلام نارضایتی کرد و «عدم مراجعه دولت به سفارت انگلیس را غیردوستانه تلقی کرد.»
 • ورود دنیس رایت و بازگشایی سفارت انگلیس

  دنیس رایت، دیپلمات انگلیسی، اوایل آذرماه ۱۳۳۲ چهار ماه پس از کودتا علیه دولت مصدق همراه با ۱۴ دیپلمات و کارمند، برای بازگشایی سفارت انگلستان در تهران، وارد ایران شدند.
 • واگذاری امتیاز اکتشاف نفت شمال

  ۳۰ آبان سال ۱۳۰۰ه. ش مجلس شورای ملی، لایحه دولت مبنی بر واگذاری امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران به شرکت نفتی آمریکایی «استاندارد اویل» را تصویب کرد که این مصوبه با اعتراض شدید دولت انگلستان رو به رو شد.
 • زلزله ویرانگر نیشابور

  یکم آذرماه سال ۶۴۶ ه.ش زمین‌لرزه‌ای بزرگ، شهر تاریخی نیشابور را ویران کرد. بنا به گزارش‌های مورخان از قرن سوم تا آگوست ۱۹۲۸ میلادی، نیشابور در محاصره زلزله بوده‌ است.
 • ماموریت دنیس رایت

  سه ماه و نیم پس از کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنى در ۱۴ آذرماه ۱۳۳۲ (مطابق با ۱۵ دسامبر ۱۹۵۳) اعلامیه تجدید روابط سیاسى میان انگلستان و ایران در یک زمان در لندن و تهران انتشار یافت. متن اعلامیه را ایدن نوشته و از سوی هندرسن سفیر آمریکا در تهران براى زاهدى فرستاده بود. نسخه دیگر اعلامیه را هم وزیر مختار سوئیس به عبدالله انتظام که وزارت خارجه دولت زاهدى را بر عهده داشت داده بود.

بیشتر