امسال روز جهانی ابنیه تاریخی در ایران با سیل ویرانگری روبه‌رو شده که بیش از ۷۳۰ اثر تاریخی را در استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان و کرمانشاه تخریب کرده یا به آنها آسیب رسانده است. در این رخداد یکی از پایه‌های پل کشکان در لرستان کاملا تخریب شده است. همچنین بارش‌های سنگین در استان فارس موجب ترک برداشتن بخش‌هایی از مجموعه «نقش رستم» شده است.