انگلیسی که با آنان پنج هزار مایل فاصله دارد و از چنین مسافتی حق حکومت کردن بر آنان را ندارد- بگیرند.وی برای تحریک مهاجرنشینان به قیام، این جمله مشهور خود را که در «تاریخ» باقی مانده است بیان کرد: «به من آزادی و استقلال بدهید، یا مرگ.»پاتریک هنری یک خطیب رادیکال بود. مورخان، هنری را که از راه وکالت در دادگاه امرارمعاش می‌کرد در ردیف ساموئل آدامز و توماس پین قرارداده‌اند. هنری که در ویرجینیا (کلونی قدیمی انگلیسی‌ها در آمریکای شمالی) زندگی می‌کرد برخلاف بیشتر همشهریان خود از آغاز کار ضدسلطنت و یک جمهوری‌خواه بود. در آن زمان و در آغاز انقلاب، بیشتر مهاجرنشینان انگلیسی خواهان استقلال امور خود بودند، ولی ضدسلطنت انگلستان نبودند.