تجاوز روس‌ها طی چند روز بعد با اردوکشی قزاق‌های روس به رشت و انزلی ادامه یافت با این حال اقدامات روس‌ها در تبریز از دو شهر دیگر شدیدتر بود. روس‌ها، علاوه بر بمباران چند روزه تبریز، پس از اشغال شهر دست به اعدام آزادی‌خواهان تبریز زدند. اعدام‌های روس‌ها از روز دهم محرم (اول ژانویه) و با دستگیری و اعدام میرزاعلی ثقه‌الاسلام تبریزی و شیخ سلیم شدت گرفت. آنها پس از اشغال تبریز صمد شجاع‌الدوله، از دشمنان سرسخت مشروطه‌خواهان را به‌عنوان والی تبریز منصوب کردند. با شروع به‌کار والی جدید کشتار تبریزیان ابعاد گسترده‌تری یافت. روس‌ها علاوه بر کشتار بیش از هزار و ۲۰۰ تن از مردم شهر، دست به اعدام گسترده فداییان مشهور تبریز زدند. آنها در روز عاشورا چوبه‌های داری که به رنگ پرچم امپراتوری روس تزیین شده بود برپا کردند و تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و لشکری ایرانی را اعدام کردند.