جز ملاحظات و مطالعات او درباره‌ اقتدار و تفوق حکومت روسیه و تاریخ و شکوفایی این کشور و بنیاد جسارت روس‌ها برای یورش به خاک ایران و عثمانی، طبعا آگاهی‌های او درباره پیروزی‌های ناپلئون بناپارت و اوضاع پیشرفته اروپا که از راه‌های گوناگون، از جمله نامه‌های ناپلئون به فتحعلی‌شاه، گفت‌وگو با رومئو، ژوبر و دیگر اعضای هیات ژنرال گاردان حاصل می‌شد و بخشی از آن در سخنان و درد دل‌های نایب‌السلطنه با ژوبر تبلور دارد، نقشی اساسی را در سوق دادن اندیشه عباس‌میرزا به سوی این نظریه ایفا می‌کرد.

غلامحسین زرگری‌نژاد، عباس‌میرزا نخستین معمار بنای نظام جدید، مجله دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه تهران، شماره ۵، سال ۱