۳۱ ژانویه سال ۱۹۱۵ و در جریان جنگ‌جهانی اول، نیروهای آلمان در جبهه روسیه علیه نظامیان این کشور سلاح شیمیایی (گاز خفه‌کننده) به‌کار بردند. این سلاح در نبرد بولیمو در لهستان و حاشیه خط‌آهن منتهی به شهر ورشو به‌کار رفت. این عملیات متوحشانه به‌عنوان نخستین حمله با گاز شیمیایی در جبهه‌های جنگ ثبت شده است.