مجلس دستمزد پیشنهادی سالانه ۱۸ هزار دلار برای دکتر میلسپو را نیز تصویب کرد. این دومین بار بود که میلسپو برای سر و سامان دادن به اوضاع مالیه ایران رسما استخدام می‌شد. نخستین بار در تاریخ مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو آمریکایی با حقوق پانزده هزار دلار در سال استخدام شد. میلسپو در آن زمان هشت نفر مستشار و کارشناس مالی را که همه آمریکایی بودند با خود به ایران آورد.