دکتر سیدحیدر محمدی افزود: چند سالی است که با مشارکت انجمن تالاسمی و متخصصان خون و انکولوژی روند تامین داروی این بیماران با استفاده از داروهای تولید داخل بهبود یافته است. تمامی داروهای بیماران تالاسمی در کشور تولید می‌‌‌شود. با توجه به تقاضای برخی بیماران و تفاوت اثربخشی روی آنها، بخشی از سهمیه تامین داروی این بیماران از مسیر واردات صورت می‌‌‌گیرد. در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ میزان داروهای وارداتی بیماران تالاسمی افزایش چشمگیری داشت که با تلاش بانک مرکزی و تامین ارز، تامین دارو نیز انجام شد؛ امسال نیز امیدواریم که با کمک بانک مرکزی و تامین ارز موردنیاز، داروی این بیماران را تامین کنیم. میزان تولید و واردات داروی بیماران تالاسمی رشد خوبی داشته است، بخشی از هزینه‌‌‌های داروی این بیماران توسط بیمه سلامت و صندوق بیماران صعب‌‌‌العلاج تقبل می‌‌‌شود تا بیماران دغدغه‌‌‌ای برای تامین دارو نداشته باشند.