به دستور وزیر جهاد کشاورزی، واگذاری ۱۲۰هکتار از جنگل‌های استان گیلان به شهر صنعتی رشت منتفی شد.

به گزارش «ایرنا» و به نقل از روابط‌عمومی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون وزیر و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: متاسفانه کمیسیون طرح‌های غیر کشاورزی در استان، بدون دریافت گواهی بلامعارض بودن عرصه مورد نظر از منابع طبیعی و بدون توجه به جنگل بودن عرصه و ممنوعیت قانونی آن، با قلمداد کردن عرصه جنگل به عنوان زمین، واگذاری آن را به شهر صنعتی رشت، تصویب کرده بود. وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی نیز با توجه به امضای تمامی اعضای کمیسیون و با فرض بررسی‌های کارشناسی و سوابق امر توسط اعضای کمیسیون، مصوبه کمیسیون را تایید کرده بود. وی افزود: ولی در این تاییدیه هیچگونه مجوزی برای قطع درختان صادر نشده بود، که با توجه به گزارش‌هایی که در مورد جنگل بودن عرصه به وزیر ارائه شد، وی مخالفت شدید خود را با واگذاری این عرصه اعلام کرد. رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، با توجه به منتفی شدن واگذاری ۱۲۰هکتار عرصه یاد شده برای توسعه شهر صنعتی رشت، درباره نحوه تامین زمین‌های مورد نیاز صنعت در استان گیلان، اظهار کرد: این سازمان با شناسایی و استعدادیابی زمین‌های بلامعارض و قابل واگذاری، نیاز صنایع را در استان تامین خواهد کرد.