فرهاد سرخوش با بیان اینکه در پی گرمای شدید هوا رشد جلبک‌های شورپسند به علت اشباع نمک و کاهش اکسیژن، افزایش می‌یابد، افزود: با رشد این جلبک‌ها و ترشح رنگدانه‌های قرمز رنگ دریاچه ارومیه نیز قرمز می‌شود.وی با بیان اینکه قرمز شدن رنگ آب دریاچه ارومیه در هر سال، یک‌بار تکرار شده و تا آغاز فصل بارش ادامه می‌یابد، گفت: افزایش دما و تبخیر بالای آب دریاچه ارومیه سبب افزایش غلظت نمک و مرگ جلبک‌های سبز و رشد جلبک‌های شورپسند شده و رنگ دریاچه تغییر می‌کند. سرخوش با بیان اینکه این تغییر رنگ تا فصل پاییز و ورود آب به همراه افزایش اکسیژن آب دریاچه ارومیه ادامه می‌یابد، اظهار کرد: قرمز شدن رنگ دریاچه ارومیه یک پدیده کاملا طبیعی بوده و هیچ مشکل بهداشتی در این رابطه وجود ندارد و مردم نگران نباشند.  مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تغییر رنگ دریاچه ارومیه نشان‌دهنده غلظت بالای نمک در دریاچه بوده و تنها زنگ خطر برای آرتمیا است که این موجود زنده نیز برای بقا در این شرایط به سمت ورودی دریاچه ارومیه تجمیع می‌شود که با بازگشت دریاچه ارومیه مجددا به شرایط عادی بازمی‌گردد.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه عدم تخصیص اعتبارات طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه موجب تاخیر و کندی روند اجرای طرح‌ها شده است، ادامه داد: در سال ۹۷ هیچ اعتباری از محل ماده ۱۰ و ۱۲ ستاد بحران برای طرح‌های دریاچه ارومیه ابلاغ و اختصاص نیافته است.سرخوش با اظهار نگرانی از عدم تخصیص و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز طرح‌های ستاد احیا افزود: با توجه به شرایط آبی موجود و نیز وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه تاخیر در اجرای طرح‌های ستاد احیا شرایط را بحرانی‌تر می‌کند.