غنیان ادامه داد: با ارائه تسهیلات ۳۵۰۰ میلیارد ریالی تسهیلات رونق تولید در سال جاری برای حدود ۳ هزار نفر شغل ایجاد شد که این نشان از ثبت رکورد جدید در ایجاد اشتغال در بخش صنعت، کشاورزی و معدن سمنان است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان گفت: اگر زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری همچون آب و جاده در بخش صنعت و معدن فراهم شود این استان ظرفیت ایجاد اشتغال سالانه تا حدود ۲۰ هزار شغل را هم دارد.