باقرزاده کریمی، دبیر شورای محیط زیست مناطق آزاد کشور نیز ضمن تشریح تغییر الگوی زندگی و الگوی مصرف در دهه‌های اخیر، به شکل‌گیری و توسعه نادرست این الگو در دنیا و کاهش منابع کره زمین اشاره کرد و گفت: رویکرد اقتصاد سبز گامی موثر برای تحول در اقتصاد محیط زیست است و با توسعه اقتصاد سبز خطرات محیط زیستی کاهش یافته و موجب افزایش رفاه در جامعه خواهد شد. مرتضایی، عضو هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست، اقدامات انجام شده برای حفاظت از محیط زیست در این منطقه را شامل احداث کارگاه ورمی کمپوست، اجرای طرح‌های سیستم‌های تصفیه‌خانه‌های خانگی و آموزش حفظ محیط زیست اعلام کرد.تحول در محیط زیست یکی از مباحث مهم مطرح شده این نشست بوده و در ادامه مدیر دفتر اکوسیستم‌های تالابی حفاظت از محیط زیست کشور با ارائه مطلبی پیرامون طرح اقتصاد سبز این طرح را یکی از ارکان تحول در محیط زیست مناطق آزاد کشور معرفی و به تبیین این موضوع پرداخت.تاج بخش، رئیس انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران با موضوع استحصال آب باران، ضرورت اقتصاد سبز از دیگر برنامه‌های این نشست بود و علاوه براین راهکارهای دستیابی به اقتصاد سبز نیز در در قالب سخنرانی جمعی به عنوان ابزارهای گذار به اقتصاد سبز در مناطق آزاد از سوی رئیس گروه ارزیابی آمایش محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار گرفت.