کاهش نرخ سود

  • امیدواری رئیس بانک مرکزی به کاهش نرخ سود

    فارس: رئیس کل بانک مرکزی نوشت: با توجه به مسیر تورمی که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان ساختار یافته‌ای به نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها از حول و حوش یک بازه زیاد و کم نشوند.
۱

بیشتر