کالابرگ الکترونیکی

  • همتی: زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی آماده است

    خانه ملت: رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت اختصاص کالابرگ الکترونیکی، گفت: از لحاظ نرم افزاری بانک مرکزی آمادگی لازم را برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیمی دولت است.
۱

بیشتر