کارشا

  • اجرای طرح «کارشا مال» در باشگاه مشتریان بانک ملت

    گروه بنگاه‌ها: باشگاه مشتریان بانک ملت با هدف اجرای طرح شرکای تجاری باشگاه مشتریان، طرح جدیدی را با عنوان «کارشا مال»، (اختصاص جایزه ویژه) به مرحله اجرا گذاشت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این طرح نیز همانند روال گذشته، تمامی اعضای باشگاه مشتریان در ازای خرید از شرکای تجاری معرفی شده در وب‌سایت باشگاه مشتریان، از درصد تخفیف معین‌شده برای هر یک از مجموعه‌ها بهره‌مند خواهند شد.
۱

بیشتر