شماره روزنامه ۶۰۱۹
|

پل های مکانیزه

پل های مکانیزه

  • ورود نسل جدید پل‌‌‌های عابر پیاده به تهران

    هادی حق‌‌‌بین، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد ورود نسل جدیدی از پل‌‌‌های عابرپیاده به تهران گفت: اوایل سال‌جاری پیشنهادی را تقدیم شهردار تهران کردیم تا مشکلی که در مورد پل‌‌‌های مکانیزه در بزرگراه‌‌‌ها وجود دارد، رفع شود.
۱
بیشتر