شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

پشتیبانی امور دام

پشتیبانی امور دام

  • ۲۵ کشتی نهاده دامی در صف بارگیری تا تخلیه

    دنیای‌اقتصاد: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۴۷همت نهاده دامی مدت‌دار در سامانه بازارگاه، عرضه شده‌است. به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، حسین شیرزاد؛ مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در راستای استمرار تولید، حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم‌بازار و تامین پایدار و کافی نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های دامی، از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تاکنون، یک‌میلیون و ۸۳۵‌هزار‌تن ذرت دامی، یک‌میلیون و ۱۷۹‌هزار‌تن جو دامی و ۱۲۲‌هزار‌تن کنجاله سویا به‌صورت مدت‌دار در سامانه بازارگاه عرضه شده‌است. حسین…
۱
بیشتر