پرداز

  • افزایش ناوگان شرکت ریل‌پرداز سیر

    ۱۰ دستگاه واگن باری لبه بلند به ناوگان شرکت ریل‌پرداز سیر اضافه شد. به گزارش روبط‌عمومی شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) این اقدام براساس قراردادی که شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) برای تامین ۴۸۰ دستگاه واگن باری لبه بلند با شرکت‌های داخلی دارد، انجام شده است.
۱

بیشتر