پرتی

  • صحنه خالی در مقابل تماشاگران

    بهار رضی‌زاده کارگردان
    نمایش «پرتی» این روزها در پلاتو مجموعه تئاترشهر روی صحنه است و مضمون این نمایش درباره ۵ دختر در خوابگاه دانشجویی است که درباره موضوع هجو و پرتی با هم صحبت می‌کنند و هرکدام روایت خود را از آن موضوع دارند و در آخر نیز به نتیجه‌ای نمی‌رسند و زمانی را به پرتی گذرانده‌اند. برای اجرا در جشنواره تئاتر دانشگاهی با آقای کاهانی برای نگارش نمایشنامه‌ای مذاکراتی داشتم که او ایده‌ای را مطرح کرد و متن آن در طول تمرینات نمایش کامل شد.
  • اجرای «پرتی» در تئاتر شهر

    نمایش «پرتی» نوشته رسول کاهانی به کارگردانی بهار رضی‌زاده روی صحنه خواهد رفت.
۱

بیشتر