شماره روزنامه ۵۹۹۳
|

پالایشگاه های روسیه

پالایشگاه های روسیه

  • سناریوی باخت-باخت حمله به پالایشگاه‌های روسیه

    دنیای اقتصاد: در روزهای اخیر حملات روسیه به مواضع غیر‌نظامی اوکراین تشدید شده و مسکو بخشی از نیروگاه‌های برق و آب اوکراین را با خاک یکسان کرده و بیش از ۱.۲‌میلیون نفر را در مضیقه آب و انرژی قرار داده‌است. این حملات که به تلافی تهاجمات هواپیماهای بدون‌سرنشین اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه صورت‌گرفته، تنش‌های منطقه‌ای را تشدید و پیامدهای قابل‌توجهی را در بازارهای انرژی جهان به‌دنبال داشته و کشورهای وارد‌کننده فرآورده‌های نفت را مشوش کرده؛ چراکه مسکو بخش‌اعظم ظرفیت پالایشی خود را از دست داده و صرفا…
۱
بیشتر