واکیسناسیون

  • طرح ضربتی واکسیناسیون اورژانس+فیلم

    ایسنا: طرح ضربتی واکسیناسیون توسط اورژانس به دستور وزیر بهداشت همزمان با عید قربان در مناطق مختلف تهران آغاز شد. در این طرح پایگاه‌های فردی و خودرویی در خدمت شهروندان تهرانی برای واکسیناسیون است تا سرعت بخشی به پوشش واکسیناسیون مردم را اجرایی کنند.
۱

بیشتر