شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

واحدهای ریز متراژ

واحدهای ریز متراژ

  • اجرای ساخت‌‌وساز بدون صنعتی‌‌سازی ابتر است

    دنیای‌اقتصاد- گروه شرکت‌های ساختمانی: درحال حاضر، مشکل عمده‌‌ای که بازار مسکن پیش رو دارد، کمبود شدید فایل فروش مسکن‌‌های ریزمتراژ است. در واقع این واحدهای مسکونی به ندرت پیدا می‌‌شوند و در صورتی هم که پیدا شوند قیمت بالایی دارند.
۱
بیشتر